Management by Horsemanship
Utstrålning, auktoritet och förmåga att leda handlar i grunden om att skapa kontakt och att kunna kommunicera. Kommunikation är inte bara ord, det handlar i än högre grad om vad kroppsspråket förmedlar. Många gånger motverkas det man säger av de signaler omgivningen uppfattar.

Som ledare är du alltid i fokus. Dina medarbetare – chefer och kollegor – ser, hör och förnimmer dig. Oavsett vilka verktyg du använder handlar det om hur du kommunicerar. I sin ledarroll behöver man ständig påfyllning, ny inspiration och ökad förståelse för att nå ännu bättre resultat. Och ibland måste man ta sig ur sin komfortzon för att lära nytt.

Byt konferensrummet mot en hästgård

Hästens naturliga förmåga att överleva handlar om kommunikation och de bygger flockens sociala struktur genom att läsa av de andra hästarnas signaler. De lever naturligt i en hierarkisk struktur och är vana att samarbeta under en ledare.

De är även skickliga på att läsa människors kroppsspråk och de ger omedelbar återkoppling. För att lyckas i sin kommunikation med hästen måste man befinna sig här och nu – det går aldrig att lura en häst. Den gör vad du visar och utstrålar – inte vad du säger. Resultatet kommer omedelbart, antingen genom att hästen följer dig eller struntar i dig.

Unghingstar-110812-1

Kurser 2020

Våren 2020 erbjuder vi företagsanpassade kurser. Det kan vara projektgrupper, ledningsgrupper eller ett team som behöver påfyllning. Så bort från konferensrum och träna kommunikation tillsammans. Du får en rolig, lärorik dag  i annorlunda miljö med massor av frisk luft! Vi skräddar dagen utefter dina behov.