Management by Horsemanship

 

Utstrålning, auktoritet och förmåga att leda handlar i grunden om att skapa kontakt och att kunna kommunicera. Kommunikation är inte bara ord, det handlar i än högre grad om vad kroppsspråket förmedlar. Många gånger motverkas det man säger av de signaler omgivningen uppfattar.

Hästens naturliga förmåga att överleva handlar om kommunikation och de bygger flockens sociala struktur genom att läsa av de andra hästarnas signaler. De lever naturligt i en hierarkisk struktur och är vana att samarbeta under en ledare.

De är även skickliga på att läsa människors kroppsspråk och de ger omedelbar återkoppling. För att lyckas i sin kommunikation med hästen måste man befinna sig här och nu – det går aldrig att lura en häst. Den gör vad du visar och utstrålar – inte vad du säger. Resultatet kommer omedelbart, antingen genom att hästen följer dig eller struntar i dig.

Med hästar som kurskompisar kommer ni att enskilt och i grupp testa vad kommunikation är. Vilka signaler ni skickar genom gester, tonfall och kroppsspråk och hur Ni uppfattas av omvärlden.

Vi erbjuder:

  • Hästunderstödd chefs-och ledarutveckling med en certifierad ledarskapscoach med individuellt ledarstöd. Ett snabbt sätt att tydliggöra och förbättra sin kommunikation för framgångsrikt ledarskap i kombination med chefs-ledarstöd på hemmaplan.

  • Företagsevent – En aktivitet på ca tre timmarmed enskilda övningar med häst och en kommunikationsövning/samarbetsövning med hela gruppen och ett antal hästar. Övningarna varvas med teori och feedback för att förstärka upplevelsen och för att ge insikter som ni direkt kan ta med er i vardagen

Vi utformar dagen utifrån vad du tycker att ditt team behöver, inspiration, träna kommunikation, som en kickoff inför projektstart. Med eller utan övernattning, med eller utan konferensdel. 

Välkommen!

Året runt erbjuder vi företagsanpassade kurser. Det kan vara projektgrupper, ledningsgrupper eller ett team som behöver påfyllning. Så bort från konferensrum och träna kommunikation tillsammans. Du får en rolig, lärorik dag i annorlunda miljö med massor av frisk luft! Vi skräddar dagen utefter dina behov.