Våga vara chef, eller på horsemanship språk – låt inte hästen flytta på dina fötter

Välkommen till en annorlunda ledarutbildning på landsbygden som ger dig verktyg och reflektioner för ett framgångsrikt ledarskap.

Som ledare är du alltid i fokus. Dina medarbetare – chefer och kollegor – ser, hör och förnimmer dig. Oavsett vilka verktyg du använder handlar det om hur du kommunicerar. I sin ledarroll behöver man ständig påfyllning, ny inspiration och ökad förståelse för att nå ännu bättre resultat. Och ibland måste man ta sig ur sin komfortzon för att lära nytt.

Hästunderstödd chefs- och ledarutveckling är ett snabbt sätt att tydliggöra och förbättra sin kommunikation för framgångsrikt ledarskap. Kommunikation sker inte bara genom ord, det handlar i än högre grad om vad kroppsspråket förmedlar. Hästen är skicklig på att läsa människors kroppsspråk och ger omedelbar återkoppling.

Som komplement till kommunikationsövningar med häst får du chefs- och ledarstöd genom coaching med utgångspunkt från personlighetsanalys Extended DISC. Metoden utvärderar och utvecklar individer och har funnits på den internationella marknaden i 20 år och är därmed ett väletablerat verktyg och varumärke i individ- och organisationsutveckling.

Profil mäter inte kategorier för bra eller dålig, om man lyckas eller misslyckas och är inte ett psykologiskt verktyg. Extended DISC mäter däremot medvetet och omedvetet beteenden kopplade till olika roller, nivåer och branscher.

Målgrupp
För chefer och ledningsgrupper på alla nivåer inom såväl offentlig sektor som privata marknaden. OBS! Hästvana är inget krav!

Kursinnehåll
Teori varvas med övningar med häst, eget arbete och gruppdiskussioner. Du får personlig feedback under de båda kurstillfällena samt individuell coaching.