Utbildningsansvariga

Ulla Lönn

Serieentreprenör och styrelseproffs med bred erfarenhet från ledande befattningar i allt från start-ups till globala företag. Ulla har haft chefsuppdrag i företag som varit verksamma inom finans, marknadskommunikation och opinionsbildning.

Har varit mentor till chefer inom både näringsliv och offentlig verksamhet och coach till många nyföretagare. Ulla har lång erfarenhet av styrelsearbete och med  erfarenhet från styrelsearbete i ideella organisationer. Idag verksam i eget bolag med konsultuppdrag. Sedan drygt 20-år tillbaka islandhästryttare och idag ägare till en handfull hästar.

Karin Semberg

Certifierad ledarskapscoach med 26 års erfarenhet från högre chefsbefattningar från sex olika kommuner av varierande storlek. Karin har mycket god vana att hantera komplexa frågor i politiskt styrda organisationer med den rollfördelningsproblematik som finns genom dubbla ledningsfunktioner, bestående av politiker och tjänstepersoner.

Hon erbjuder stöd till chefer och ledningsgrupper genom coaching, mentorskap och handledning. Du kan få hjälp att identifiera din ledarprofil genom en metod som mäter medvetet och omedvetet beteende (Extended DISC). Det är en gedigen grund för såväl individ- som grupputveckling, vilket på både kort och lång sikt ger verksamhetsresultat.

Karin är aktiv ryttare, kusk och hästägare sedan cirka 50 år och bor på en egen hästgård som är hennes livsstil.

Anna Andersson

Utbildad ridinstruktör III, unghästtränare samt domare för islandshäst och driver sedan 20 år en egen islandshästverksamhet på gården Kulltorp vid Klockrike i Östergötland. På gården finns förutom 60-talet hästar även höns, minigrisar, dvärggetter, katter och hundar och det är kring dessa djur som verksamheten bedrivs. Anna undervisar allt från ridskoleelever på basnivå till elever på SM/landslagsnivå och är därför van att möta varje individ på dennes nivå. Förutom alla djur finns det i verksamheten ett 100-tal ridskole- & privatelever varje vecka samt ett 30-tal kunder som har sin häst inackorderad på Kulltorp.

Kulltorp samarbetar även med en daglig verksamhet belägen i grannfastigheten som utför blandade sysslor i gårdens dagliga rutiner. Under åren har Anna ridit in och tränat ett stort antal hästar samt undervisat väldigt många elever på olika nivåer, detta har i sin tur gett henne god känsla för häst och människa i olika situationer och sammanhang.